Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011


Η αγορά βουλιάζει και το Δημόσιο χρωστάει 4,062 δισ. ευρώ


Ενώ η αγορά στενάζει, πάνω από 4 δισ. είναι το σύνολο των υποχρεώσεων όλων των φορέων του Δημοσίου τον Ιανουάριο.

Στα 3,061 δισ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης τον Ιανουάριο σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Αναλυτικότερα η κεντρική κυβέρνηση παρουσίασε έλλειμμα 3,286 δισ. ευρώ, ενώ τα νομικά πρόσωπα εμφάνισαν πλεόνασμα 174 εκατ. ευρώ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση παρουσίασε πλεόνασμα 77 εκατ. ευρώ ενώ έλλειμμα 26 εκατ. ευρώ εμφάνισαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Από τα στοιχεία που απέστειλαν στο Γενικό Λογιστήριο όλοι οι φορείς του Δημοσίου (φορείς Γενικής Κυβέρνησης) προκύπτει ότι το σύνολο των υποχρεωσεών τους στις 31/1/2011 ανέρχονταν σε 4,062 δισ. ευρώ έναντι 4,961 δισ. ευρώ στις 31/12/2010. Από τις υποχρεώσεις αυτές τα 1,474 δισ. ευρώ αφορούν σε χρέη νοσοκομείων, τα 2,090 δισ. ευρώ σε υποχρεώσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, τα 329 εκατ. σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 167,8 εκατ. ευρώ σε λοιπά νομικά πρόσωπα. Στις 31/1/2011 το σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών των υπουργείων και περιφερειών ανέρχονταν σε 585 εκατ. ευρώ έναντι 866 εκατ. ευρώ στις 31/12/2010. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες φορείς του δημοσίου ( νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) δεν απέστειλαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα οικονομικά τους στοιχεία για το μήνα Φεβρουάριο με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με διακοπή της επιχορήγησης που λαμβάνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως προβλέπεται στην πρόσφατη απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Αν οι φορείς αυτοί δεν καταβάλλουν τα στοιχεία τους έως τις 12 Απριλίου θα δεσμευθεί το 50% της επιχορήγησης τους από τον κρατικό προϋπολογισμό με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταβάλουν τη μισθοδοσία στους εργαζόμενους. Στην ίδια απόφαση προβλέπονται ακόμη κυρώσεις στον Πρόεδρο η Γενικό Διευθυντή των φορέων αυτών ( πρόστιμο επί του μισθού ή αποζημιώσής του) εάν εντός 15 ημερών από τη λήψη της προθεσμίας υποβολής των στοιχείων αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν ενημερώσει εγγράφως για τους λόγους της μη αποστολής. Συνολικά, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, 234 φορείς δεν υπέβαλαν τα οικονομικά στοιχεία αυτά τον Φεβρουάριο. reporter.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου