Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010


To ALTER ξεκινά τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών του στην εφορία


Οι οφειλές δεν θα επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του

Τη διαδικασία ρύθμισης των εκπρόθεσμων οφειλών του στην αρμόδια εφορία σκοπεύει να ξεκινήσει άμεσα το Alter Channel.
Σχετικά με τις ανωτέρω οφειλές, η εταιρεία αναφέρει ότι έχει γίνει στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της πρόβλεψη για προσαυξήσεις σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.
«Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δηλώνει ότι οι φορολογικές εκκρεμότητες δεν δύνανται να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της και ότι θα ενημερώσει έγκαιρα και άμεσα το επενδυτικό κοινό για τις εξελίξεις στο ως άνω θέμα», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου