Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010


ΚΑΙΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑ 50% ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ;


ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Η ΕΛΛΑΣ!
«…Ελπίζω ότι όσοι εξ´ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ´ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ´ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της…»

«…εφ´ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου ...

αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».

Ιωάννης Καποδίστριας
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος, προς την Δ´ Εθνοσυνέλευση

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου