Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ...ΑΜΟΙΒΗΣ!


ΔΙΑΤΑΧΘΗΚΕ ΕΔΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης και τον έλεγχο των μεταπτυχιακών όλων των εκπαιδευτικών ζήτησε το υπουργείο Παιδείας, ύστερα από καταγγελίες για παράνομη απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων από εκπαιδευτικούς έναντι αμοιβής...Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι οι καταγγελίες εγείρουν μείζονα θέματα ηθικής και νομιμότητας αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τις αμοιβές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά στον τρόπο εξέλιξής τους σε θέσεις διοικητικής και παιδαγωγικής ευθύνης.
Μετά τις σχετικές καταγγελίες το υπουργείο έδωσε εντολή για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης στο νομό Χαλκιδικής, όπου υπήρξαν οι σχετικές καταγγελίες. Εφόσον προκύψουν αποδεικτικά στοιχεία θα παραπεμφθούν άμεσα στον Εισαγγελέα.
Ζήτησε ακόμη από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, να αποστείλουν για έλεγχο στο Υπουργείο τους μεταπτυχιακούς τίτλους, που έχουν κατατεθεί από εκπαιδευτικούς και έχουν αποκτηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, με τις αντίστοιχες ισοτιμίες του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου